دتکتور های Fireray
​​بیم دتکتور های FireRay 5000
دتکتور لیزری Fire Ray 5000 یک سیستم تشخیص دود تحت فروسرخ با قابلیت تنظیم خودکار و با قابلیت نصب دو هد در یک کنترلر است که منجر به صرفه‌جویی در زمان نصب و هزینه می‌شود. علاوه بر این، هر کنترلر سیستم دو جفت رله فایر و فالت را در خود جای داده است، یک جفت برای هر هد دتکتور. این سیستم نوآورانه از پایه طراحی شده و فناوری پیشروی را در خود جای داده است که به طور کامل به نیازهای نصاب و کاربر پاسخ می‌دهد.فایرری 5000 به عنوان یک ابزار ایده‌آل برای حفاظت از مناطق بزرگ که استفاده از فناوری‌های تشخیص منسوخ شده نصب کردن آن‌ها دشوار و/یا پرهزینه است، مناسب است. دتکتور Fireray 5000 شامل یک فرستنده و گیرنده تحت فروسرخ در یک واحد قرار میگیرد و با ارسال یک پرتو مشخص به یک منشور بازتابی عمل می‌کند که پرتو را به گیرنده برای تجزیه و تحلیل بازمی‌گرداند. وجود دود در مسیر پرتو منجر به کاهش توان می‌شود که اگر کمتر از سطح مشخصی باشد، به تولید یک سیگنال هشدار منتهی می‌شود.

​لیست محصولات

سبد خرید