​کنترل پنل های Solution برند NSC به صورت استاندارد اکثر کاربرانی که نیاز به یک پنل اعلام حریق دارند را آسوده خاطر میکند.
اما گاهی نیاز تاسیسات ها فراتر از حالت پیشفرض میشود، به همین دلیل NSC پنل های خود را به صورت ماژولار طراحی کرده که میتوان با توجه به نیاز پروژه، آیتم هایی مانند لوپ ها و یا رله های خروجی را با استفاده از این ماژول ها افزایش داد، با یک ماژول وب سرور پانل را شبکه کرد؛
همچنین NSC یک ماژول مجزا برای دتکتور های متعارف در نظر گرفته که اگر نیاز باشد در قسمتی از تاسیسات، همراه دتکتور های آدرس پذیر نوع متعارف استفاده شود این اقدام قابل انجام باشد.

​ماژول و کارت لوپ پنل های NSC

سبد خرید