Xtralis، شرکتی که تشخیص زودهنگام دود را با VESDA متحول کرد، هم اکنون نیز این عملیات را برای فضاهای باز با تصویربرداری (OSID) به بازار معرفی کرده.
OSID نسل بیم دتکتور های شرکت Xtralis قابل اعتماد و مقرون به صرفه برای فضاهای باز ماننده سوله ها که در آن تشخیص آتش سوزی چالش های منحصر به فردی را ایجاد می کند و هشدار اولیه همیشه در اولویت نیست.

معیار جدید در تشخیص پرتو : 
با استفاده از فناوری تصویربرداری، مبتنی بر تصویرگر CMOS، اوسید نصب سریع و عملکرد تشخیص عالی را ارائه می دهد که با استفاده از یک گیرنده عکس نمی توان به آن دست یافت. تصویرگر CMOS معادل صدها هزار فتوسل است. راه اندازی خودکار زمان نصب را از ساعت به دقیقه کاهش می دهد. تصویرسازهای CMOS هدف شناسایی خود (بازتابنده) را پیدا کرده، روی آن Lock کرده و مشکلات حرکتی ساختمان را از بین می‌برند. تصویرساز CMOS همچنین اجازه می‌دهد تا هشدارهای شدید نادرست ناشی از نفوذ اجسام خارجی و اشباع نور خورشید را به حداقل برساند.

بیم دتکتور های OSID کمپانی Xtralis

سبد خرید