سری دتکتور های گاز سمی Quasar Open Path تشخیص سریع و مطمئن گازها و بخارات سمی H2S و آمونیاک را در یک خط دید تا 200 فوت (60 متر) ارائه می دهد و برای فعالیت در شرایط محیطی شدید ساخته شده است.
مدل SafEye Quasar 950 برای تشخیص H2S و مدل SafEye Quasar 960 برای تشخیص آمونیاک میباشد

دتکتور های ضد انفجار گاز سمی Spectrex

لیست محصولات

سبد خرید