کمپانی Protectowire در حال حاضر سه نوع کنترل پنل ارائه می دهد:
FireSystem SRP 4x4، FireSystem 2000، و FireSystem 2600.

این کنترل پنل ها نقش بسیار مهمی در فرآیند حفاظت مقابل برابر حریق دارند و مجموعه ای از ویژگی های منحصر به فرد را برای رسیدگی به برنامه های کاربردی مختلف به کاربران نهایی ارائه می دهند.


هر دو کنترل پنل​​​​​​​ ​​​​​​​FireSystem 2000 و FireSystem 2600 از نظر قابلیت ها بر اساس نیازهای  خاص مشتری به صورت سفارشی ساخته می شوند.

محصولات کمپانی Protector Wire

لیست محصولات

سبد خرید