رفلکتور توان بالا OSID - DE مدل OSE-HPW سیمی

برای راه اندازی و استفاده از بیم دتکتور OSID، از این رفلکتور ها استفاده میشود.

HPW یک راه حل ترجیحی میباشد برای زمانی  که منبع 24 ولت DC در دسترس باشد.

رفکلتور های توان بالا، رینج طولی بیشتری را پوشش میدهند.

 

  • نظرات
سبد خرید