اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

رفلکتور توان بالا OSID - DE مدل OSE-HPW سیمی

برای راه اندازی و استفاده از بیم دتکتور OSID، از این رفلکتور ها استفاده میشود.

HPW یک راه حل ترجیحی میباشد برای زمانی  که منبع 24 ولت DC در دسترس باشد.

رفکلتور های توان بالا، رینج طولی بیشتری را پوشش میدهند.

 

  • نظرات
سبد خرید