رفلکتور OSID - DE مدل OSE-SPW سیمی

برای راه اندازی و استفاده از بیم دتکتور OSID، از این رفلکتور ها استفاده میشود.

SPW یک راه حل ترجیحی میباشد برای زمانی  که منبع 24 ولت DC در دسترس باشد.

 

 

  • نظرات
سبد خرید