اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

رفلکتور OSID - DE مدل OSE-SPW سیمی

برای راه اندازی و استفاده از بیم دتکتور OSID، از این رفلکتور ها استفاده میشود.

SPW یک راه حل ترجیحی میباشد برای زمانی  که منبع 24 ولت DC در دسترس باشد.

 

 

  • نظرات
سبد خرید