اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

پایه نگهدارنده مینی فلیم دتکتور های Spectrex

این پایه های نگهدارنده Spectrex، شرایط نصب دتکتور شعله برروی دیوار را میسر میسازد و امکان انتخاب جهت دقیق سنسور شعله  را برای پوشش بهینه منطقه مورد نظر فراهم می‌کند.

 

این مدل مناسب مینی فلیم دتکتور های سری Spectrex 20/20 میباشد .

 

پارت نامبر : 005-20/20

  • نظرات
سبد خرید