شبیه ساز شعله Spectrex FS

این شبیه ساز شعله Spectrex ابزار مکمل ضروری برای قابلیت های خودآزمایی دتکتور های شعله میباشد.

با استفاده از این محصول میتوان آمادگی کامل عملیاتی کل سیستم تشخیص شعله را مورد ازمایش قرار داد.

 

پارت نامبر : 

FS-1100 مناسب فلیم دتکتور های IR3  Spectrex

FS-1200 مناسب فلیم دتکتور های UV/IR Spectrex

FS-1400 مناسب فلیم دتکتور های Single IR Spectrex

  • دیتاشیت و کاتالوگ
  • نظرات
سبد خرید