اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

شبیه ساز شعله Spectrex FS

این شبیه ساز شعله Spectrex ابزار مکمل ضروری برای قابلیت های خودآزمایی دتکتور های شعله میباشد.

با استفاده از این محصول میتوان آمادگی کامل عملیاتی کل سیستم تشخیص شعله را مورد ازمایش قرار داد.

 

پارت نامبر : 

FS-1100 مناسب فلیم دتکتور های IR3  Spectrex

FS-1200 مناسب فلیم دتکتور های UV/IR Spectrex

FS-1400 مناسب فلیم دتکتور های Single IR Spectrex

  • دیتاشیت و کاتالوگ
  • نظرات
سبد خرید