اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

Spectrex Cone Viewer

این ابزار در طول فرایند نصب، مانند یک شاخص عمل میکند و به مهندسین، هنگام نصب دتکتور شعله کمک میکند تا میدان دید تقریبی پوشش سنسور را زیر نظر داشته باشند.

 

پارت نامبر : 877060

 

راهنمای محصول

  • نظرات
سبد خرید