اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

بست مخصوص U-Bolt Spectrex

با کمک  این ابزار میتوان دتکتور شعله Spectrex را برروی لوله های 2 الی 4 اینچی نصب کرد.

 

پارت نامبر : 
789260-2 - 2 اینچ

789260-1 - 3 اینچ

789260-3 - 4 اینچ

 

  • نظرات
سبد خرید