ابزار اتصال کیت های Talentum

با استفاده از این ابزار میتوان کیت های 2 حفره و 4 حفره ای مورد نظر را برروی دتکتور شعله متصل کرد.

  • نظرات
سبد خرید