براکت دیواری برای نصب رفلکتور (سفید)

این قاب سطحی که به صورت دیواری نصب میشود، حداکثر تا 4 عدد رفلکتور میتوان برروی آن نصب کرد.

 

قابل استفاده برای Fireray One و Fireray 5000

  • نظرات
سبد خرید