کیت گرمایش فایرری 5000 | 204-5000

کیت گرمایشی 204-5000، مناسب بیم دتکتور Fireray 5000، برای استفاده در شرایط محیطی طراحی شده است که ترشحات بر عملکرد سنسور تاثیر مستقیم میگذارد.

 

ایجاد ترشحات زمانی اتفاق می‌افتد که هوای اطراف، دمای بالاتری نسبت به سطحی که با آن در تماس است داشته باشد. زیرا هوا حاوی آب به صورت بخاری است، این آب بر روی سطحی سرد‌تر رسوب می‌دهد و به شکل ترشحات نمایان می‌شود.

 

کیت گرمایش Fireray 5000 ترشحات بر روی عدسی را کاهش داده و در نتیجه احتمال ایجاد هشدارهای نادرست را کاهش می‌دهد.

 

  • نظرات
سبد خرید