اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

کارت لوپ کنترل پنل NSC | B01266-00

یک کارت لوپ مولتی پروتکل مختص پنل های Solution کمپانی NSC که تا حداکثر 252 دتکتور آدرس پذیر را میتوان در آن تعریف کرد.

این ماژول در راه اندازی اولیه میتواند به صورت اتوماتیک، دستگاه های متصل شده به خودش را آدرس دهی و خروجی را به پنل ارسال کند.

  • دیتاشیت و کاتالوگ
  • نظرات
سبد خرید