اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

کارت لوپ کنترل پنل NSC | Redundant | B01276-00

یک کارت لوپ مولتی پروتکل مختص پنل های Solution کمپانی NSC که تا حداکثر 252 دتکتور آدرس پذیر را میتوان در آن تعریف کرد.

این ماژول در راه اندازی اولیه میتواند به صورت اتوماتیک، دستگاه های متصل شده به خودش را آدرس دهی و خروجی را به پنل ارسال کند.

این نوع کارت حلقه که redundant نامیده میشود، به عنوان یک کارت پشتیبان برای کارت حلقه اصلی در نظر گرفته شده و در صورتی که اتصال کارت لوپ اصلی قطع شود، این ماژول  به صورت اتوماتیک به سیستم لوپ ها متصل خواهد شد.

  • دیتاشیت و کاتالوگ
  • نظرات
سبد خرید