کارت لوپ کنترل پنل NSC | Redundant | B01276-00

یک کارت لوپ مولتی پروتکل مختص پنل های Solution کمپانی NSC که تا حداکثر 252 دتکتور آدرس پذیر را میتوان در آن تعریف کرد.

این ماژول در راه اندازی اولیه میتواند به صورت اتوماتیک، دستگاه های متصل شده به خودش را آدرس دهی و خروجی را به پنل ارسال کند.

این نوع کارت حلقه که redundant نامیده میشود، به عنوان یک کارت پشتیبان برای کارت حلقه اصلی در نظر گرفته شده و در صورتی که اتصال کارت لوپ اصلی قطع شود، این ماژول  به صورت اتوماتیک به سیستم لوپ ها متصل خواهد شد.

  • دیتاشیت و کاتالوگ
  • نظرات
سبد خرید