اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

کارت رله کنترل پنل NSC | B01330-00

با استفاده از این ماژول، کاربر میتواند تا حداکثر 8 خروجی رله قابل برنامه ریزی، در اختیار داشته باشد.

  • دیتاشیت و کاتالوگ
  • نظرات
سبد خرید