اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

اینترفیس NSC | ArcNET B01350-00

این اینترفیس قابلیت شبکه شدن چند پنل Solution با یک دیگر را فراهم میکند.

 

  • دیتاشیت و کاتالوگ
  • نظرات
سبد خرید