اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

ابزار گسترس طول دسته تلسکوپی Solo 101

با استفاده از Solo 101 کاربران میتوانند طول دسته تلسکوپی خود را بیشتر کنند. 

افزایش طول دسته تلسکوپی به ازای هر عدد سولو 101، 1.3 متر میباشد.

Solo 101 را میتوان در هر دو محصول Solo 100 و Solo 108 استفاده نمود.

  • نظرات
سبد خرید