تستر دتکتور های حرارتی Solo 423 110 volt

بررسی عملکردتکتور حرارتی، با منبع حرارتی واقعی، اکنون توسط استانداردهای ملی اصلی در سراسر جهان مورد نیاز است. آزمایش با منابع گرمایی که برای این منظور طراحی نشده اند می تواند خطرناک و آسیب زا باشد.

با استفاده از دستگاه Solo 423 میتوان یک منبع گرمای بسیار مناسب و بدون هرگونه خطر ایجاد کرد و دتکتور های حرارتی مورد نظر را آزمایش کرد.

Solo 423 بهترین و حرفه ایی ترین گزینه حال حاظر برای تست کردن دتکتور های حرارتی فیکس و افزایشی (RoR) میباشد.

  • ویژگی ها
  • نظرات
سبد خرید