کیف حمل دسته های تلسکوپی Solo 602

با استفاده از Solo 602 اوپراتور میتواند دسته های تلسکوپی که در حین عملیات تست و نگهداری استفاده میکند را در این کیف نگهداری کند.

  • نظرات
سبد خرید