اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

کیف حمل دسته های تلسکوپی Solo 602

با استفاده از Solo 602 اوپراتور میتواند دسته های تلسکوپی که در حین عملیات تست و نگهداری استفاده میکند را در این کیف نگهداری کند.

  • نظرات
سبد خرید