اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

باطری باتومی Solo 760 برای تستر حرارتی Solo 461

تستر های حرارتی مدل Solo 461 بدون نیاز به برق مستقیم و با استفاده از این باطری های باتومی عملیات تولید حرارت رو انجام میدهند.

برروی تستر Solo 461 دو عدد از باطری Solo 760 ارائه میگردد، اما میتوان Solo 760 را نیز به صورت Spare تهیه نمود.

  • نظرات
سبد خرید