اعلام حریق Kentec

​اعلام حریق Apollo

​اعلام حریق Hochiki

اعلام حریق Zitex

​اعلام حریق C-TEC​​​​​​​

​اعلام حریق Gent

اعلام حریق SYNCOLN

دتکتورهای Spectrex

سیستم های اطفاء حریق

کابل های ضد حریق

دتکتور های Oggioni

دتکتور های FFEUK

بیم دتکتور Firebeam

کیف حمل تجهیزات Solo 610

ابعاد و فرم طراحی شده این کیف مناسب قرار دادن تجهیزات تست و نگهداری سولو میباشد

Solo 610 مناسب برای تجهیزاتی مانند اسپری ها ، آئروسل ها، تستر های حرارتی و ... میباشند.

در صورت نیاز به کیف مناسب برای دسته های تلسکوپی باید مدل Solo 602 را تهیه نمایید.

  • نظرات
سبد خرید