تائیدیه SIL چیست ؟

در این عصر تکنولوژی پیشرفته، ایمنی در صنایع حیاتی به خصوص در بخش‌های خطرناک مانند نفت و گاز از اهمیت بالایی برخوردار است. مفهوم Safety Integrity Level (SIL) و استانداردهای بین‌المللی IEC 61508 و IEC 61511 در این زمینه نقش کلیدی دارند، که به اپراتورها کمک می‌کنند تا نیازهای ایمنی را در محیط‌های پرخطر به دقت تعیین و مدیریت کنند.

تائیدیه SIL اعلام حریق

SIL (Safety Integrity Level) یک تائیدیه که از آن برای اندازه‌گیری و تعیین نیازها برای سیستم‌های ایمنی استفاده می‌شود. کمیسیون بین‌المللی برق‌الکتروتکنیکی (IEC)، استانداردهای صنعتی زیر را معرفی کرده تا به اپراتورها در تعیین نیازهای عملکردی ایمنی برای محیط های خطرناک کمک کند:

 

IEC 61508: استاندارد عملکرد ایمنی سیستم های الکترونیکی قابل برنامه ریزی الکتریکی

IEC 61511: استاندارد سیستم های ابزار دقیق ایمنی برای بخش فرایند های صنعتی

 

این استانداردها به طور گسترده در صنایع نفت و گاز به عنوان یک ابزار برای بهبود شرایط ایمنی و دسترسی به سیستم‌های ابزاری ایمنی به‌کار گرفته شده‌اند.

Safety Integrity Level یا SIL به بخشی از یک طرح کلی به نام ایمنی عملکردی تعلق دارد که به تکنیک‌ها، فناوری‌ها، استانداردها و روش‌هایی می‌پردازد که به اپراتورها در مقابله با خطرات کمک می‌کنند.

 به طور ساده، سطوح SIL اهدافی هستند که برای عملکرد و قابلیت اطمینان سیستم‌های ایمنی مانند اعلام حریق و اطفاء حریق که برای محافظت در برابر خطرات ناشی از فعالیت‌هایی که درصنایع نفت و گاز انجام میشود، در نظر گرفته شده است.

 

با مراجعه به استاندارد های IEC اپراتور می‌تواند خطرهای ممکن را شناسایی کرده و سپس شدت پتانسیلی آن‌ها را ارزیابی کند. در کنار استاندارد، ریسک مرتبط با رویداد یک خطر، با ارزیابی احتمالات و پیامد هایی که در صورت وقوع آن خطر شناسایی ‌شود محاسبه میگردد و اپراتور میتواند درجه خطرناک بودن آن منطقه را مشخص کند.

سطح های مختلف : SIL

سطوح SIL به "4" دسته تقسیم میشوند، هر چه احتمال رویداد یک خطر بیشتر و آسیب های ناشی از آن در سطح بالاتری قرار گرفته باشد، به همان مقدار نیازاست شماره ارزیابی SIL بالاتری در نظر گرفته شود. (جدول زیر را مشاهده کنید).

درجات ایمنی SIL

 

بعد از تعیین درجه SIL، اوپراتور می‌تواند یک سیستم اعلام حریق مناسب و ایده آل را برای مقابله با این خطرات احتمالی طراحی کند. این کار با اعمال چندین لایه حفاظتی انجام می‌شود. کاهش خطر ممکن است کاری پر هزینه باشد، بنابراین اپراتور باید یک بالانس بین امنیت ایده آل منطقه مورد نظر و هزینه های آن ایجاد کند.

سبد خرید